Projecte Educatiu

Qui som i d'on venim


La nostra escola pertany a una xarxa de 36 escoles d'arreu del nostre país, molt diverses però cohesionades totes per una història i un projecte educatiu compartits.

Som part integrant de l'escola cristiana de Catalunya i alhora de l'escola catalana d'aquest país, compromesa amb la seva cultura i la seva llengua.
L'inici de les Escoles Vedruna, es remunta a l'any 1826 fruit d'una iniciativa educativa impulsada per una gran educadora Joquima de Vedruna i Mas, a través de la seva fundació 'Germanes Carmelites de la Caritat'.
La seva intuïció pedagògica va dur-la a liderar el projecte d'una gran xarxa escolar, present avui a més de 25 països de 4 continents, per impulsar l'educació amb una identitat i un estil propi.
Aquesta pedagogia constitueixen avui el bagatge educatiu que dóna identitat que dóna identitat i caràcter propi a les Escoles Vedruna.

 

Que fem?


El nostre Projecte Educatiu es recolza en uns equips de treball compromesos a vetllar per mantenir una tasca coherent amb un doble objectiu: servir al ple desenvolupament de les persones i servir a la millora de la societat.


El servei de l'Escola Vedruna a una tasca educativa de qualitat ens ha dut a accentuar els aspectes següents:

 EIXOS DEL NOSTRE COMPROMÍS:

1. L'atenció i l'acompanyament educatiu de les persones, en funció de les seves necessitats, i l'estímul al ple desenvolupament de les possibilitats de cadascú.

2. El compromís amb una educació en valors que és la base d'una convivència veritablement humana, alhora que coherent amb un model educatiu d'inspiració cristiana.

3. El diàleg escola-famílies en un marc de coresponsabilitat educativa i de recolzament mutu.

4. La participació de tota la comunitat educativa en la vida escolar.

5. La utilització de metodologies actualitzades, actives i creatives, recolzades en la valoració de l'esforç i del treball ben fet

6. L'avaluació atenta de les nostres actuacions, amb els ulls posats en la seva constant millora.

7. Una orientació renovada de la formació religiosa, en el marc d'una societat plural.

8. La sensibilitat i el compromís amb el propi país i amb tota la comunitat humana del món.

9. Atenció a la diversitat sense cap mena de discriminació, ni per raça, sexe ni religió

 

El nostre estil pedagògic


El nostre estil educatiu està inspirat en el tarannà i l’obra de Santa Joaquima de Vedruna i queden reflectits en el dia a dia a les aules amb les actuacions que s’hi duen a terme. Així doncs, les principals característiques d’aquesta escola són:

1) Escola en Xarxa: mantenim vincles amb la resta d’escoles Vedruna i que concretem anualment en trobades, seminaris, materials i activitats que s’adrecen al professorat i a l’alumnat.

2) Escola Cristiana: Eduquem a partir d’un ideari cristià que és a l’arrel de la nostra Proposta Educativa. Cada escola disposa d’un Equip de Pastoral que anima i coordina propostes orientades, en el dia a dia, a aprofundir la vida interior, a avançar cap el comprimís comunitari i a viure i celebrar les festes i moments importants del nostre calendari.

3) Escola compromesa en el seu País: L’escola està arrelada i lligada al País, cosa que es manifesta en l’ús de la llengua pròpia, en el marc d’una escola catalana , en la impartició de continguts que s’endinsen en el coneixement de la cultura, la història i la tradició de Catalunya i en la celebració de festes i tradicions catalanes.

4) Educació Integral: A la nostra escola el treball educatiu ha d’abraçar tots els àmbits de creixement de la persona. Per tal d’afavorir un creixement harmònic es potencia l’àmbit intel·lectual impulsant uns aprenentatges sòlids, l’àmbit  físic i de l’expressió corporal, l’àmbit d’autonomia, en el procés d’adquirir la pròpia llibertat i responsabilitat, l’àmbit social, amb la potenciació de les relacions humanes col·lectives i la solidaritat, i l’àmbit moral per tal que cada alumne/a pugui créixer en valors.

5) Tutoria: Un dels trets distintius de la nostra escola és el tracte familiar i diari a través de l’acompanyament de l’alumne/a en el seu procés de desenvolupament mitjançant programes de tutoria i de seguiment d’atenció individual i personal. Potenciem un model metodològic propi que fa de l’alumne/a el primer protagonista del creixement.

6) Noves tecnologies: Entenem que els projectes pedagògics del nostre centre han de sustentar-se a partir d’uns equipaments tecnològics potent al Server de l’educació. Les Technologies de la Informació i la Comunicació (TIC) han comportat un canvi accelerat en tots els àmbits de la nostra vida: l’aprenentatge, les relacions, el treball,… Totes les famílies, mestres i alumnes compartim una plataforma digital Click-Edu.

7) Valors: Els valors que volem posar en relleu són: la vida, la llibertat, la justícia, la pau, la fraternitat ( solidaritat) i la transcendència.

8) Sostenibilitat: Ens impliquem en els valors de l’ecologia i de la sostenibilitat i en el compromís per a un món millor.

9) Multilingüisme: L’opció de la nostra escola per l’obertura al diàleg i al món ens impulsa a seguir potenciant l’aprenentatge de les llengües estrangeres a través de diferents formes de treball: l’ús d’auxiliar de conversa nadiua, obtencions de titulacions oficials…

10) Coeducadora: Compromesa amb l’educació a favor de la igualtat dels sexes i de la eradicació de la violència de gènere.

11) Saludable: Impulsora dels bons hàbits d’higiene i salut, propera als estaments socials que els promouen i compromesa amb la transmissió d’aquests coneixements a les famílies que aculli.

12) Innovadora: interessada per la innovació en els àmbits pedagògics, de gestió i d’organització. 

 

Què us oferim


Des del que som; des de les arrels i de la història que han configurat la nostra identitat, i des de les línies educatives que marquen la nostra acció escolar, la xarxa d'Escoles Vedruna de Catalunya ofereix a les famílies el seu servei com a alternativa educativa.


Una alternativa educativa amb caràcter propi, en el marc de l'escola catalana d'inspiració cristiana, tot contribuint a la formació de les noves generacions, a les mans de les quals està un futur que mirem amb esperança

També et pot interessar...