Atenció a la diversitat

A la nostra escola tenim en compte la diversitat i respectem els diferents ritmes de desenvolupament i d’aprenentatge, adequant els continguts, la metodologia, elaborant un PI (pla individualitzat)...

L’escola disposa d’una persona especialitzada en Educació Especial que atén els alumnes en funció de les seves necessitats. A més a més els tutors i els mestres tenen assignades unes hores per reforçar els coneixements dels alumnes que ho necessitin.

Comptem amb la figura d’un vetllador que presta l’atenció i l’acompanyament necessari i individualitzat.

Tanmateix, rebem l’assessorament continu de la psicopedagoga de l’EAP de la Conca de Barberà.També et pot interessar...