Projecte CatClic: Catalunya a cop de clic


CatClicEl projecte CATclic: Catalunya a cop de clic és una proposta didàctica que ens ofereix la FECC: Fundació Escola Cristiana de Catalunya i que té com a objectiu principal posar en contacte l’alumnat amb el patrimoni natural i cultural català a partir d’un procés d’aprenentatge transversal en el que l’aproximació a les diferents obres i espais des d’una òptica diferent i variada on cada element és treballat des d’una perspectiva concreta afavorint l’anàlisi, la reflexió i el debat. 

En aquest projecte es proposa un viatge per Catalunya aturant-nos en aquells elements que conformen el patrimoni artístic i natural del nostre país. El fet diferenciador d’aquesta proposta és la forma en la que es fa l’aproximació a cadascun dels ítems treballats. L’anàlisi de cadascuna de les obres es fa sota el punt de vista d’una intel·ligència i que està directament relacionada amb el treball específic d’una competència bàsica i que compta amb el suport d’una eina web 2.0.

La combinació de pedagogies innovadores com la teoria de les intel·ligències múltiples (IM) de Howard Gardner amb el treball per competències i l’ús efectiu didàctic de les TIC per mitjà de la metodologia TPACK permeten fer una aproximació molt completa d’aquest patrimoni convertint les accions didàctiques en una experiència personal significativa per a l’alumne.

Objectius específics:

  • Implementar estratègies didàctiques que afavoreixin un aprenentatge integral de l’alumne.
  • Fer de l’alumne el protagonista del procés d’aprenentatge de manera que sigui capaç de generar el seu propi coneixement a partir de la reflexió, el debat i l’anàlisi.
  • Utilitzar de manera eficient les TIC i mostrar-les com una eina vàlida per a l’ensenyament i potenciadora dels processos d’ensenyamentaprenentatge.
  • Fomentar les dinàmiques de treball cooperatiu entre els alumnes.
  • Aconseguir que l’alumne gaudeixi davant dels elements que conformen el patrimoni material i immaterial de Catalunya.

En aquest projecte participem els alumnes de 5è i 6è de primària i treballem col·laborativament amb altres escoles de Catalunya. Totes les aportacions que fan les diferents escoles es recullen en un bloc.Projecte CatClic

 

 


També et pot interessar...